Öppettider

Våra aktuella öppettider och speciella händelser på Multi Challenge. Med reservation för förändringar och eventuella felskrivningar. Dagens datum är markerat gult.

För mer beskrivning klicka på det blå fältet för öppettider i kalendern.