GDPR

Du ska vara trygg när du anförtror dina personuppgifter till Multi Challenge. Nedan finner du en sammanfattning om hur vi behandlar dessa enligt vår personsuppgiftspolicy.

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

När du bokar aktiviteter, boende, medlemskap/årskort, registrerar dig för Quest Master eller MVP utlottning samlar vi in nedan eller några av nedan kontaktuppgifter och personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som…

  • …du uppger själv när du bokar aktiviteter, boende, event etc hos oss.
  • …du uppger när du kontaktar oss i form av e-post
  • …du uppger när du registrerar dig som Quest Master.
  • …du uppger på Boda borgs stämpelkort i samband med vår månatliga MVP dragning.
  • …du uppger vid tecknande av medlemskort/årskort.
  • …består av fotografier tagna av Multi Challange i marknadsföringssyfte.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

  • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
  • Krav för att fullgöra en för Multi Challenge rättslig förpliktelse.
  • Behandlingen ligger i både ditt och Multi Challenge intresse.
  • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster vi tillhandahållit.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp. Vi använder dina kontaktuppgifter som grund för fakturor, nyhetsbrev

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra nyheter, erbjudanden och framtida tävlingar behandlar vi dina personuppgifter i form av utskick av sms/mail..

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter för både din och vår säkerhet. Detta gör vi för att säkerställa fullgörande av avtal samt vid händelse av inbrott eller brand.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Multi Challenge kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Multi Challenge  förbehåller sig rätten att när som helst kunna göra ändringar i personuppgiftspolicyn som är nödvändiga för att uppfylla lagkrav eller åtgärda störningar. Samtliga ändringar kommer att publiceras i detta dokument.

Onlinebokning