Gruppbokningar

Skol- gruppresa till Multi Challenge

En resa skall vara rolig, lärorik, spännande och minnesvärd. Allt detta får ni när ni styr skol- gruppresan mot Östersund. Vi har färdiga paketlösningar för er resa.

Bokningsförfrågan

En positiv kick som varar länge!

Hos företagen vet man hur viktigt det är med en bra start på ett nytt projekt. En ny termin är ett projekt som behöver en minst lika bra start. Här hos oss på Multi Challenge hjälper vi er till en kanonbörjan på den nya terminen. Vi har aktiviteter som utmanar och utvecklar både elever och lärare. Våra aktiviteter passar barn och ungdomar i alla åldrar. Låt elever och lärare, lära känna varandra genom lek och spännande upptåg.

Många av våra aktiviteter kräver att ni samarbetar och försöker tänka ut kluriga lösningar tillsammans. Vi har ett flertal olika paketlösningar, kolla in dessa under rubriken paket.

 

Planera skolresan redan nu

Få en härlig och rolig avrundning på skolåret genom att komma och leka på Multi Challenge. Många spännande upptåg fyllda med skratt och spänning. Förlägg skolresan till Östersund med ett besök på Multi Challenge.

Genom olika paket med olika tidsåtgång kan ni lätt planera in ett stopp hos oss i äventyrshuset. Vi hjälper er med allt från boende och aktiviteter hos oss och andra samarbetspartners. Vi har resegarantiförsäkring via Visita.

Vid bokning

Möjligheten finns att själv kombinera er resa. Vi kan, genom samarbete med andra verksamheter, erbjuda ett flertal spännande, lärorika och roliga aktiviteter i och runt Östersund.

Kontakta oss så lovar vi att ni får en spännande och rolig skolresa.  Du kan även läsa om skolresepaketen här nedan.

Ring oss om ni har några frågor eller vill boka. Det går även bra via mail.

Telefon : + 46 – 63 – 14 05 40
Mail bokningsärenden:
info@multichallenge.se

Print Friendly, PDF & Email

1 – dagarspaket

Här finner ni tre färdiga förslag på paket att välja mellan. Vid övriga önskemål så kontaktar ni oss.

Önskas boende på Multi Challenge vandrarhem kontakta oss för pris för boende och ev. frukost.

Alla priser är inklusive moms samt per person. Vi reserverar oss för ev skrivfel, prisförändringar och ändrade öppettider hos externa leverantörer (aktiviteter, boende mm).
Print Friendly, PDF & Email

2 – 3 dagarspaket

* Måltidsdryck ingår i lunch och middag
** Vid händelse av underhållarbete på Storsjöbadet kan annan aktivitet planeras in
Alla priser är inklusive moms samt per person. Vi reserverar oss för ev skrivfel, prisförändringar och ändrade öppettider hos externa leverantörer (aktiviteter, boende mm).

Boende

Multi Challenge äventyrsboende med vandrarhemsstandard ingår i Platina- och Diamantpaketet. Kudde och täcke finns. Har man inte egna sängkläder går dessa att hyra av oss (25kr/set). För allas trevnad tillåter vi inte sovsäckar i våra sängar.

Vid full beläggning på äventyrsboendet ordnas boende på Östersunds Camping med gångavstånd från äventyrshuset. Sänglinne ingår inte i boendet på Östersunds Camping. Extra kostnad kan tillkomma.

Villkor för skolresebokning

1. Beställning
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt till bokningsansvarig hos Östersund Multi Challenge. Multi Challenge skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt via mail.

2. Särskilda önskemål
Särskilda önskemål gällande t.ex. specialkost, allergier m.m. skall framföras till Multi Challenge i samband med första beställningstillfället.

3. Värdefull egendom
Multi Challenge skall upplysas av gästen, om denne vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i Multi Challenges förvaringsutrymmen eller värdeskåp. Multi Challenge är ersättningsskyldig vid stöld eller liknande, endast om Multi Challenge genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.
Multi Challenge ansvarar inte för egendom som förvaras i av Multi Challenge anordnade värdeskåp då tillsyn av dessa inte kan garanteras.

4. Ansvar för egendom/vållande av skada
Multi Challenge har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i Multi Challenge lokaler. Om Multi Challenge eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förekommit eller skadats, ansvarar Multi Challenge för den förekomna/skadade egendomen. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar Multi Challenge.

Alla aktiviteter i Multi Challenge genomförs på egen risk.

5. Avbokning / avbeställning / uteblivande från aktivitet

· Vid avbeställning av hela eller delar av arrangemanget, femton-trettio (15-30) dagar före genomförandet, skall beställaren ersätta Multi Challenge med 50 % av värdet på beställningen.

· Vid avbeställning av hela eller delar av arrangemanget, en-fjorton (1-14) dagar före arrangemanget skall beställaren ersätta Multi Challenge med 100 % av värdet på beställningen.

· Uteblir deltagare från de beställda aktiviteterna eller beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset om inte skriftlig överenskommelse upprättats mellan beställaren och Multi Challenge.

6. Betalning
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av Multi Challenge. Om betalningsfristen överskrids har Multi Challenge rätt att debitera gällande dröjsmålsränta.

7. Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, naturkatastrofer, väsentliga inskränkningar i leveranser, force majeure hos våra samarbetspartners (t.ex. oplanerat eller plötsligt behov av underhåll/renoveringsarbete som påverkar verksamheter som badhus eller bowlinghall)  eller andra omständigheter utanför Multi Challenges kontroll, berättigar Multi Challenge att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Använd vårt skolreseformulär

Vi har tagit fram ett formulär för skolresor för att underlätta planerandet. Det är inget bindande avtal utan en förfrågan (finns det plats, kostnad osv). Klicka på knappen ”BOKNINGSFÖRFRÅGAN”

Kontakta oss redan nu, så hjälper vi även er med planeringen, för en superupplevelse här hos oss.
För mer info ring 063-14 05 40.

Onlinebokning