Questinformation

Boda Borg – Tillgänglighet

Nedan har vi summerat vilka begränsningar respektive Quest (bana) har.

🎨 Färgblindhet
⚡ Snabbhet
🦘 Hoppa
🧗‍♂️ Klättring
🐛 Krypning
👂 Hörsel
🏃‍♀️ Springning
↔ Bredd
🔦 Mörker

 

Har du frågor eller saknar du något på denna sida hör gärna av dig till oss!

Telefon : + 46(0)63-14 05 40
Mail: info@multichallenge.se

Gröna Questar = Lättare fysiskt

Clueless ↔🔦🎨

Våning 1
Rum 1 ↔🔦
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 64 cm.
Övrigt:
Rum 2 🎨🔦
Ljud:
Ljus:
Utformning:
Övrigt: Utmaningen i rummet kräver att man kan se färgkontraster.

 

The Heist ↔

Våning 1
Rum 1 ↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 60 cm.
Övrigt:

Rum 2 ↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 57 cm.
Övrigt:

Shape ⚡

Våning 1
Rum 1
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 82 cm.
Övrigt:

Rum 2
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 63 cm.
Övrigt:

Rum 3

Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 42 cm.
Övrigt:

Haunted House 🦘🔦

Våning 2
Rum 1 🦘🔦
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning:
Övrigt: Det är en tröskel in i rummet. 

Rum 2 🔦
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning:
Övrigt: Utmaningarna sitter på en höjd på upp till 187 cm.

Rum 3 🔦
Ljud:

Ljus:
Dämpad belysning.
Utformning:

Övrigt:
Utmaningarna sitter på en höjd på upp till 185 cm.

MOJ ↔

Våning 2
Rum 1:
Ljud:
Ljus:
Utformning:
Övrigt: Utmaningarna sitter på en höjd på upp till 130 cm.

Rum 2:
Ljud:
Ljus:
Utformning:
Övrigt:Utmaningarna sitter på en höjd på upp till 161 cm.

Rum 3:

Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsaf framkomlighet, minsta passage har bredden 57 cm.
Övrigt:Utmaningarna sitter på en höjd på upp till 123 cm.

Quiz ↔

Våning 2
Rum 1 ↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 57 cm.
Övrigt: Questen kräver läsförmåga.

Rum 2 ↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 62 cm.
Övrigt: Questen kräver läsförmåga.

Rum 3 ↔

Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 33 cm.
Övrigt: Questen kräver läsförmåga.

Röda Questar = Medel fysiskt

Fairytale 🧗‍♂️↔🎨

Våning 1 & 2
Rum 1
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 71 cm.
Övrigt: Utmaningen i rummet kräver att man kan se färgkontraster och har en Tröskel på 5 cm.

Rum 2 🧗‍♂️↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning. Questen byter även våningsplan mellan rum 2 & 3.
Övrigt:

Rum 3 🎨
Ljud:
Ljus:
Utformning:
Övrigt: Utmaningen i rummet kräver att man kan se färgkontraster.

Fobi 🐛↔🔦

Våning 1
Rum 1 🔦
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning:
Övrigt:

Rum 2 🐛↔🔦
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 60×60 cm och inkluderar krypning.
Övrigt:

Candy 🐛↔

Våning 1
Rum 1
Ljud:
Ljus:
Utformning:
Övrigt:

Rum 2 🐛↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller mycket små passager och inkluderar krypning.
Övrigt:

Rum 3:
Ljud:
Ljus:
Utformning:
Övrigt:

Farm 🐛↔

Våning 1
Rum 1
Ljud:
Ljus:
Utformning:
Övrigt:

Rum 2 🐛↔
Ljud: Questen innehåller ljud som krävs för att klara utmaningarna.
Ljus: Dämpad belysning inom vissa områden.
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning.
Övrigt:

Rum 3 🐛↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning.
Övrigt:

Tondöv 👂🧗‍♂️🔦

Våning 1
Rum 1 👂
Ljud: Questen innehåller ljud som underlättar utmaningarna.
Ljus:
Utformning:
Övrigt: 4 cm tröskel.

Rum 2 🧗‍♂️🔦
Ljud: Questen innehåller ljud som underlättar utmaningarna.
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet och kräver att man måste komma under höjd på XX cm.
Övrigt:

Rum 3 👂🧗‍♂️
Ljud: Questen innehåller ljud som underlättar utmaningarna.
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver balans och klättring.
Övrigt:

Reaxcer 🐛🧗‍♂️

Våning 1
Rum 1 🐛
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning.
Övrigt:

Rum 2 🧗‍♂️
Ljud: Questen innehåller ljud som underlättar utmaningarna.
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning.
Övrigt:

Rum 3 🐛
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning.
Övrigt:

Skattön🧗‍♂️🐛↔

Våning 2
Rum 1 🧗‍♂️↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver balans och klättring.
Övrigt:

Rum 2 🧗‍♂️🐛↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning.
Övrigt:

Rum 3 🐛↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning.
Övrigt:

Svarta Questar = Svårt fysiskt

 

Bananjaketen 🧗‍♂️🐛🔦

Bananjakten
Våning 1
Rum 1 🧗‍♂️
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver Styrka och klättring.
Övrigt:

Rum 2 🧗‍♂️🐛
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver Styrka och klättring.
Övrigt:

Rum 3 🐛🔦
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning.
Övrigt:

27 Sekunder 🧗‍♂️↔

Våning 1
Rum 1 🧗‍♂️
Ljud: Questen innehåller ljud som krävs för att klara utmaningarna.
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver Styrka och klättring.
Övrigt:

Rum 2 🧗‍♂️↔
Ljud: Questen innehåller ljud som krävs för att klara utmaningarna.
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver Styrka, balans och klättring.
Övrigt:

Rum 3 🧗‍♂️↔
Ljud: Questen innehåller ljud som krävs för att klara utmaningarna.
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver Styrka, balans och klättring.
Övrigt:

Skeppsbrott 🧗‍♂️↔🔦

Våning 2
Rum 1 🧗‍♂️↔
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver balans och klättring.
Övrigt:

Rum 2 🧗‍♂️↔🔦
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver Styrka, balans och klättring.
Övrigt:

Rum 3 🧗‍♂️↔
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver balans och klättring.
Övrigt:

Swift ⚡↔🔦

Våning 2
Rum 1 ⚡↔🔦
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage vid ingången samt att golvet lutar.
Övrigt:

Rum 2 ⚡↔🔦
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning-.
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 97×70 cmpå en höjd av 32 cm. Questen har även trappor.
Övrigt:

Cliffhanger 🧗‍♂️🐛↔🔦

Våning 2
Rum 1 🧗‍♂️
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver Styrka, balans och klättring.
Övrigt:

Rum 2 🧗‍♂️🐛↔🔦
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning.
Övrigt:

Rum 3 🧗‍♂️
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet som kräver klättring.
Övrigt:

Militär 🧗‍♂️🐛↔

Våning 2
Rum 1 🧗‍♂️🐛↔
Ljud:
Ljus: Dämpad belysning.
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning samt kräver Styrka och klättring.
Övrigt:

Rum 2 🧗‍♂️🐛↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, innehåller små passager och inkluderar krypning samt kräver Styrka och klättring.
Övrigt:

Rum 3 🐛↔
Ljud:
Ljus:
Utformning: Begränsad framkomlighet, minsta passage har bredden 90×78 cm.
Övrigt:

Multiklassikern ⚡🏃‍♀️

Våning 2
Rum 1 ⚡🏃‍♀️
Ljud:
Ljus:
Utformning:
Övrigt: Innehåller snabba fysiska moment.

Rum 2
Ljud:
Ljus:
Utformning:
Övrigt: Innehåller snabba fysiska moment.

Rum 3
Ljud:
Ljus:
Utformning:
Övrigt: Innehåller snabba fysiska moment.

Onlinebokning